Tyck till
Talande webbLyssna

Begränsad klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser ska minska så att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Miljöanpassade trafiksystem ska byggas ut och kollektivtrafiken
främjas genom att den görs attraktiv och tillgänglig. Nyttjandet av
förnyelsebara energikällor ska främjas och teknik som leder till större
effektivitet och lägre energiförbrukning ska nyttjas.

Värmdö ska underlätta för kommuninvånarna att göra miljösmarta val och kommunens egen konsumtion ska kännetecknas av hållbarhet.

 

Kopplingar till andra nationella mål:

  • Bara naturlig försurning
  • Frisk luft

 

Senast publicerad: 2018-01-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation