Talande webbLyssna

Giftfri miljö

Giftfri miljö

Kommunens invånare ska mötas av en giftfri miljö i sin vardag.

Barns hälsa och miljö ska vara i fokus. Farliga ämnen ska fasas ut
ur den kommunala verksamheten och ett led i det arbetet är att öka
kunskapen kring farliga ämnen.

Redan förorenade markområden ska saneras i samband med exploatering och kommunen ska verka för att mindre farliga ämnen används i bygg- och anläggningsarbeten.

Farligt avfall ska tas omhand och kommunens avfallshantering ska
fortsätta att utvecklas.

 

Senast publicerad: 2018-01-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation