Tyck till
Talande webbLyssna

Natur- och grönområden

Bild på gångväg och hästhage

Naturen i Värmdö präglas av närheten till havet och det gamla odlingslandskapet. Här finns stora områden med skyddad natur, naturreservat, skyddad våtmark, fågel- och sälskyddsområden och fredningsområden för fisk.

Värmdö har större områden av skyddad natur än många andra kommuner i Sverige. Skärgårdsmiljön är också unik med internationella mått.

I Värmdö finns 44 naturreservat. De flesta reservaten finns i ytterskärgården men några fina områden ligger i närheten av Gustavsberg och på de stora öarna med fast vägförbindelse och är lätta att nå. Ett exempel är Ösbyträsk naturreservat som förvaltas av Värmdö kommun.

Du kan även hitta information om olika naturvårdsprojekt som kommunen ansvarar för, se vänstermenyn. För närvarande finns ett aktuellt projekt; Restaurering av våtmarken Hemmesta sjöäng.

Senast publicerad: 2019-10-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation