Talande webbLyssna

Naturreservatsplan

Gottholma

En naturreservatsplan har tagits fram för att skydda och bevara områden med orörda naturområden och rikt kulturlandskap inom kommunen.

Värmdö kommun har en fantastisk och omväxlande skärgårdsnatur som präglas av orörda naturområden varierat med ett rikt kulturlandskap. Den stora variationsrikedomen gör att många områden har höga kvaliteter både som rekreationsmiljöer och för biologisk mångfald.

För att bevara och skydda några av dessa områden har kommunen tagit fram en naturreservatsplan. Planen presenterar en samlad strategi för att bilda kommunala naturreservat och naturminnen och omfattar hela Värmdö kommun. 13 områden föreslås bli reservat i framtiden.

För att läsa om dessa områden och se prioritetsordningen mellan dem se Naturreservatsplanen.

Senast publicerad: 2016-05-19