Tyck till
Talande webbLyssna

Förändringsområden där planarbete påbörjas senast 2020

Kartbild PFO 2018-2020

Klicka på bilden för att förstora den.

Ett förändringsområde är ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

När många människor bosätter sig permanent i fritidshusen medför det att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också
efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende.

Länk till PFO-områdena på kommunens webbkartalänk till annan webbplats

PFO-planer som påbörjas senast 2020

  • PFO B5 Norra Älvsala 2
  • PFO B6 Björkvik
  • PFO B7 Fagerdala
  • PFO B8 Bullandö
  • PFO Återvall
  • Näsudden–Ingarö varv
  • Fågelvik–Nykvarn
  • Hedvigsberg
  • Fagerholm
  • Räknäs-Aspvik

Senast publicerad: 2019-12-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information