Talande webbLyssna

Attefallsanslutning

För anslutning av vatten och avlopp till ett Attefallshus gäller följande två alternativ:

Anslutning via befintlig förbindelsepunkt

  • Från förbindelsepunkten (gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren gäller att vattenledningen ska vara obruten. Det nya husets vattenledning måste därför dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare. För avloppsanslutningen finns inga restriktioner, det går att koppla ihop en ny avloppsledning med den befintliga på fastigheten.
  • För byggnad för annat ändamål än bostad, till exempel relaxavdelning med bastu, dusch och toa, erläggs ingen avgift.
  • För byggnad som ska fungera som bostad, ska anmälan göras till kommunen. Lägenhetsavgift eller attefallsavgift enligt gällande VA-taxa ska erläggas. Kontakta kommunen via telefon
    08-570 470 00 eller via e-post varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.

Anslutning via ny förbindelsepunkt

  • Ny förbindelsepunkt upprättas efter ansökan på särskild blankett, se nedan och i högerspalten.
  • För byggnad för annat ändamål än bostad, till exempel relaxavdelning med bastu, dusch och toa, erläggs avgift enligt gällande VA-taxa för framdragning av servisledningar och upprättande av förbindelsepunkt. 
  • För byggnad som ska fungera som separat bostad, erläggs avgift enligt gällande VA-taxa för framdragning av servisledningar och upprättande av förbindelsepunkt samt lägenhetsavgift eller attefallsavgift.

Ansökningsblankett för kommunalt VA (ny förbindelsepunkt inom verksamhetsområdet)

Ansökningsblankett för kommunalt VA (ny förbindelsepunkt utanför verksamhetsområdet)


Senast publicerad: 2019-02-14