Talande webbLyssna

Huvudledningar VA - Gustavsberg till Skevik

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten, samt erforderliga pumpstationer, mellan Gustavsberg och Skeviks gård.

Aktuellt

2019-07-09

Frentab har tilldelats uppdraget att bygga ut huvudledningar för vatten och spillvatten på del av sträckan mellan Gustavsberg och Skeviks gård. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2019/2020.

 

2018-11-12

En del av huvudledningarna har byggts klart men den sista etappen, en ledningssträcka på cirka 1,2 km fram till anslutning i Gustavsberg, håller på att projekteras om för att anlitad projektör inte klarade av att fullfölja sitt uppdrag. När projekteringen är färdig ska en entreprenör handlas upp som omgående anlägger ledningssträckan. VA-systemet från Gustavsberg till Koviksudde och Skeviksstrand beräknas kunna tas i drift sommaren 2019.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gunilla Lundström via e-post gunilla.lundstrom@varmdo.se. eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-07-09