Talande webbLyssna

PFO Koviksudde och Skeviksstrand

Utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten i Koviksudde och Skeviksstrand är färdigt.

Aktuellt

2019-11-18

Arbetet med att färdigställa VA-huvudledningar mot området fortgår planenligt. Vårt mål är att faktura för anslutningsavgift skickas ut i slutet på december. När fakturan är betald är det tillåtet att koppla på fastighetens ledningar på kommunens ledningssystem vid förbindelsepunkten. OBS! Det är inte tillåtet att koppla ihop ledningarna innan dess.

Se även Informationsbrev och Allmän VA-information nedan.

Informationsbrev 2019-05-20länk till annan webbplats

Allmän VA-informationlänk till annan webbplats

 

2019-05-21

Vi måste tyvärr informera er om att vi inte kommer att kunna klara driftsättningen av systemet i sommar. VA-systemet beräknas nu kunna tas i drift innan årsskiftet 2019/2020. Vi förstår att många är angelägna om att få kommunalt vatten och avlopp och beklagar att det blir ytterligare förseningar. Läs mer informationsbrevet nedan.

Informationsbrev 2019-05-20

Allmän VA-information


2018-11-12

En del av huvudledningarna har byggts klart men den sista etappen, en ledningssträcka på cirka 1,2 km fram till anslutning i Gustavsberg, håller på att projekteras om för att anlitad projektör inte klarade av att fullfölja sitt uppdrag. När projekteringen är färdig ska en entreprenör handlas upp som omgående anlägger ledningssträckan. VA-systemet från Gustavsberg in i Koviksudde och Skeviksstrand beräknas kunna tas i drift sommaren 2019.

2018-08-16

Trafikanordningsplan del 1, gäller från 17/6länk till annan webbplats

Trafikanordningsplan del 2, gäller från 17/6länk till annan webbplats

2018-06-15

Trafikanordningsplan del 1, gäller från 18/6länk till annan webbplats

Trafikanordningsplan del 2, gäller från 18/6länk till annan webbplats

2018-06-13

Trafikanordningsplan del 1, gäller from 8/6länk till annan webbplats

Trafikanordningsplan del 2, gäller from 8/6länk till annan webbplats

2018-05-28

Trafikanordningsplan del 1, gäller from 28/5länk till annan webbplats

Trafikanordningsplan del 2, gäller from 28/5länk till annan webbplats

2018-05-22

Trafikanordningsplan del 1, område Skevik.länk till annan webbplats Gäller from 22/5 kl. 09:00.

Trafikanordningsplan del 2, område Skevik.länk till annan webbplats Gäller from 22/5 kl. 09:00

2018-04-24

Trafikanordningsplan del 1, område Skevik.länk till annan webbplats Gäller from 24/4 kl. 09:00.

Trafikanordningsplan del 2, område Skevik.länk till annan webbplats Gäller from 24/4 kl. 09:00.

2018-04-09

Tidplan planritning Väster 2018-02-28länk till annan webbplats

Tidplan planritning Öster 2018-02-28länk till annan webbplats

2018-04-06

Trafikanordningsplan del 2,länk till annan webbplats gäller från och med 2018-04-06.

2018-03-15

Trafikanordningsplan del 2länk till annan webbplats, gäller från och med 2018-03-19

Observera att all trafik kommer att gå via Skeviksstrandsvägen som tidigare.

2018-02-22

Trafikanordningsplan del 1, länk till annan webbplatsgäller från 2018-02-26.

Trafikanordningsplan del 2, länk till annan webbplatsgäller från 2018-02-26.

2018-02-12

Gällande trafikanordningsplan del 1länk till annan webbplats (pdf)

Gällande trafikanordningsplan del 2länk till annan webbplats (pdf)

2017-12-21

Tidplan planritning Västerlänk till annan webbplats

Tidplan planritning Österlänk till annan webbplats

2017-12-08

Gällande trafikanordningsplan (TA-plan) del 1länk till annan webbplats

Gällande trafikanordningsplan (TA-plan) del 2länk till annan webbplats

Information

Kommunen har anlitat Frentab som entreprenör för arbetet. Frentab sätter upp övergripande information på föreningens anslagstavla. Fastighetsägare som är direkt berörda av arbeten kommer att informeras via lappar i brevlådan. Om information även önskas via mejl går det att skicka e-post om det till: skevik@frentab.se.

Det finns också ett telefonnummer som är direkt kopplat till projektet: 0730-77 20 40.

Rubriken ”Kostnader och lån” flyttas upp till positionen under avsnittet ”Aktuellt”.

Enligt 2017 års VA-taxa är anläggningsavgiften för en fastighet med en bostad 246 071 kr. (inkl moms). Fastighetsägaren kommer dock att debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för underrättelse om förbindelsepunkt. Underrättelse om förbindelsepunkt kan göras först när VA-systemet går att använda, det betyder att det är först när utbyggnaden inom området och huvudledningar för vatten och spillvatten fram till området är utbyggda som avgiften betalas, det vill säga tidigast vid årsskiftet 2018/2019.

Förbindelsepunkt

Illustration av förbindelspunkt

Alla fastigheter får en egen så kallad förbindelsepunkt. Vanligen
placeras den cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. I denna punkt ansluter fastighetsägaren sina ledningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Frentab kommer att markera förbindelsepunktens läge med en käpp innan arbetet påbörjas. Käppen får inte flyttas. Vid önskemål om ett annat läge lämnas en skiss på ny placering till Frentab alternativt skickas in till kommunen. Flytten ska godkännas av kommunen.

Vad du som fastighetsägare bör tänka på

  • Samtliga fastigheter inom Koviksudde och Skeviksstrand har erbjudits en förbesiktning av fastighetens byggnader. Det är Bjerking som har utfört denna besiktning. Om din fastighet inte har besiktigats eller om du undrar något med anledning av besiktningen, vänligen kontakta kommunen.
  • Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad, undvik därför stora leveranser och töm avloppstankar med mera i god tid innan arbetena framför fastigheten påbörjas.
  • Står det något utanför fastighetens gräns som du äger, flytta in det på fastigheten!

Kostnader och lån

Enligt 2016 års VA-taxa är anläggningsavgiften för en fastighet med en bostad 246 071 kr. (inkl moms). Fastighetsägaren kommer dock att debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för underrättelse om förbindelsepunkt. Det betyder att avgiften betalas när hela VA-utbyggnaden är färdig.

Värmdö kommun kan erbjuda:

  • VA-lån till ålderspensionärer utan ränta och amortering om banklån ej beviljas.
  • VA-lån till övriga med lånetid max 10 år om banklån ej beviljas (referensränta + 2%).

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida VA-systemet pågår just nu parallellt.

Detaljplan för Koviksudde vann laga kraft 2017-10-03

Detaljplanearbete för PFO Skeviksstrand

Nya PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf att ta del av på länkarna nedan.

PFO-broschyr del 1 - Planering

PFO-broschyr del 2 - Utbyggnad

Kontakta oss

Värmdö kommun

Entreprenör Frentab


Senast publicerad: 2019-11-18