Talande webbLyssna

VA-projekt Lövhamra-Kolströmsbro

Utbyggnad av vatten och spillvatten är en del av kommunens långsiktiga strategi som tar hänsyn till framtidiga behov.

Status i projektet

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Området ligger inom vattenskyddsområdet på Ingarö.

Projektet är i fasen där vi inom en snar framtid kommer att ha uppstartsmöten.

Inom kort kommer en tidplan för hela projektet att publiceras här på projektets sida.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl till alex.gomes@varmdo.se eller på telefon
08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-07-18