Tyck till
Talande webbLyssna

Aktuell information om små avlopp

Nedan följer aktuell information om ansökningar om små avloppsanläggningar.

2019-10-22

Drop-in små avlopp tar paus

Nu är platsbesöken i årets inventering utförda, vi arbetar för fullt med att ge dig återkoppling med bedömning av din avloppsanläggning.

Samtidigt har vi full fokus på handläggning av ansökningar om små avlopp och arbetar för att du ska få besked angående din ansökan så snart som möjligt.

Våra kollegor på servicecenter svarar gärna på dina frågor, vid behov ringer en avloppshandläggare upp dig för vidare information och rådgivning.

Drop-in på små avlopp tar en paus och återkommer igen efter årsskiftet den 9 januari. Under tiden finns VA-rådgivare på plats för drop-in rådgivning på torsdagar mellan kl. 14:00–17:00.
Läs mer om drop-in här

Läs mer om VA-rådgivning här

 

2019-08-28

Nu är semestern slut och handläggarna på plats igen. Vi arbetar med att hantera de ansökningar som kommit in under sommaren i turordning och kontaktar dig inför platsbesök.

Inventering av avloppsanläggningar på fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde kring Hemmesta träsk har utförts.

Platsbesök i årets inventeringsområde på Djurö–Vindö påbörjas 3 september och pågår under hösten.

Återkoppling på de inventeringsenkäter som skickats in under året pågår för fullt, hittills har 200 fastigheter fått besked från oss om preliminär bedömning av deras avlopp.

2019-02-11

Längre handläggningstid på grund av vintern

På grund av vintern och snön som har fallit, kan det dröja längre än normalt innan vi kan komma ut på ett platsbesök på din fastighet. Snön gör det svårare att göra en bedömning av avloppsanläggningens placering och utsläppspunkt. Har du en fastighet i skärgården kan det dröja ytterligare innan vi har möjlighet att åka ut.

Handläggaren för ditt ärende kommer kontakta dig så snart det blir aktuellt för ett platsbesök. Vi ber om ursäkt för väntetiden och det besvär det kan innebära för dig.


2018-12-14

Nya rutiner

Från och med den 1 januari 2019 införs nya krav på vilket underlag som ska bifogas en ansökan.

  • Tvärsektionsritning (om infiltration eller markbädd)
    Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning, det vill säga en infiltration eller markbädd, behöver du bifoga en måttsatt tvärsektionsritning som visar hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå. Se exempelritningar i ansökningsblanketten.

  • Läggningsanvisningar (om kompaktmoduler)
    Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning med kompaktmoduler behöver du bifoga aktuella läggningsanvisningar för det fabrikat du ska använda.

  • Jordartsanalys (om infiltration)
    Markens egenskaper är en av de viktigaste förutsättningarna för att en infiltration ska fungera. För att ta reda på markens genomsläpplighet behöver en jordartsanalys utföras, vilket kan utföras i form av en siktanalys eller ett perkolationstest. Resultatet från analysen ska redovisas i din ansökan.

Från och med den 1 januari 2019 kommer tillstånd för avloppsanläggningar med vattentoalett inte längre att tidsbegränsas. Dessa anläggningar kommer istället att följas upp genom regelbunden tillsyn. Observera att anläggningar som idag har ett tidsbegränsat tillstånd fortfarande behöver ansöka om förnyelse av tillstånd innan det har gått ut. Vid ansökan om förnyelse gör vi en bedömning om anläggningen fortfarande fungerar som den ska eller om den behöver åtgärdas.


Senast publicerad: 2019-10-22