Företagare

Hygienverksamhet, tatuering

Om du har en verksamhet där du utför hygieniska behandlingar som kan medföra risk för blodsmitta ska du anmäla det till kommunen. För att hjälpa dig att se till att din verksamhet är säker för dina kunder gör kommunen regelbunda platsbesök i verksamheten. Det gör vi även i verksamheter som inte kräver anmälan.

Anmäl din verksamhet

Om du har en verksamhet som erbjuder behandlingar där du använder verktyg för att penetrera huden ska du anmäla det till kommunen. Du behöver lämna in en anmälan till kommunen senast sex veckor innan du planerar att påbörja verksamheten.

Verksamheter som ska anmälas, är t.ex:

  • tatuering och piercing
  • fotvård
  • hudvård där du använder lansetter
  • akupunktur

Verksamheter som inte behöver anmälas

Du behöver inte anmäla din verksamhet om du enbart utför hygieniska behandlingar där du inte använder verktyg som ska penetrera huden. Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt är massörer, frisörer och liknande.

Tillsyn

För att hjälpa dig att se till att din verksamhet är säker för dina kunder gör kommunens handläggare regelbundna platsbesök hos dig. Det gäller både anmälningspliktiga verksamheter och verksamheter som inte behöver anmälas.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information