Lokaler och mark

Kommunen annonserar mark och fastigheter som är tillgängliga för att arrendera eller är till försäljning på Objektvision.

Kommunen använder Objektvision för att annonsera mark och fastigheter som kan arrenderas eller köpas. Objektvision används också av andra mark- och fastighetsägare, och ger dig därför en samlad bild av mark och fastigheter som är tillgängliga i Värmdö.

På Objektvision kan du registrera dig och få e-post när mark eller fastighet som motsvarar dina önskemål annonseras.

Nedan ser du ett "webbfönster" in mot Objektvision.

Newst är en annan marknadsplats för lediga lokaler. På denna plattform samlar vi olika aktörer, och vill förenkla för dig som företagare att hitta ledig mark och fastigheter i Värmdö.

Älvsby industriområde - försäljning av mark pågår

I Älvsby industriområde ligger nu ett antal tomter ute till försäljning. Filtrera listan ned via "Mark" för att se aktuella objekt.

Markanvisning

Genom beslut om markanvisning ger kommunen mark till en byggherre inför planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas både före och efter detaljplanens fastställande.

Värmdö kommun annonserar aktuella markanvisningstävlingar i lokalpressen, på den här sidan samt på sidan Markanvisningar, se länk nedan

Markanvisningar