Tyck till
Talande webbLyssna

Avgifter och taxor i kommunen

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp och vissa kulturändamål.

Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige i november månad året innan de ska gälla. Detaljerade taxor och avgifter hittar du under Dokument i högerspalten.

Service och tjänster som är avgiftsbelagda är:

 • Barnomsorg
 • Bostadsförmedling
 • Bygglov
 • Felparkering
 • Flyttning av fordon
 • Hjälp vid funktionshinder
 • Individ- och familjeomsorg
 • Kartor
 • Kopiering
 • Kultur- och fritidsaktiviteter
 • Pedagogisk måltid och kost
 • Plan
 • Planbesked
 • Prövning av miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning
 • Serveringstillstånd
 • Slamtömning
 • Socialpsykiatri
 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Vatten och avlopp
 • Äldreomsorg

Senast publicerad: 2019-01-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information