• Vattenläcka  
    09.12 Läckan har lokaliserats och vi har stängt bort läckan så att inga abonnenter är berörda, arbetet med att åtgärda felet kommer att fortsätta under dagen. Enstaka fastigheter kan fortfarande vara utan vatten. Arbetet är planerat att vara färdigt vid 16.00. Tack för tålamod! Delar i övriga Värmdö kan uppleva lågt tryck samt att brunt vatten kan förekomma. För löpande information följ alltid varmdo.se...
    Mer information

Så tycker Värmdöborna

I Värmdö genomförs medborgarundersökningar varje år. Resultatet blir ett värdefullt underlag för förbättringar.

I Värmdö genomförs medborgarundersökningar varje år. Totalt 1 200 slumpmässigt utvalda medborgare i åldern 18-84 år får enkäten. 

Medborgarundersökningen är ett värdefullt underlag eftersom en så stor del av landets kommuner genomför undersökningen och det därför går att jämföra resultat med andra.

Om undersökningen

Värmdö var en av 131 kommuner som under 2017 deltog i Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning. Frågorna är framtagna av SCB men har reviderats tillsammans med kommunen över tid. De svarande motsvarar ett representativt urval ur befolkningen. Svarsfrekvensen för årets undersökning var 39 procent.

Medborgarundersökningen består av tre delar med varsitt helhetsbetyg:

A. Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att leva och bo på.

B. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.

C. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Undersökningen genomfördes inte 2018, men görs igen 2019.