Talande webbLyssna

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Värmdö kommun och Vaxholms stad samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor.

Möten, handlingar och protokoll för överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länk till annan webbplats

Reglemente för överförmyndarnämnden

Ledamöter

Nämndens ledamöter finns i listan nedan.