Tyck till
Talande webbLyssna

Felanmälan

Du kan felanmäla kommunala vägbelysningar, vägar, grönytor och vatten och avlopp samt hyreslokaler genom Självservice. Längre ner på sidan hittar du länkar för felanmälan.

Belysning

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen.

Gator och gång- och cykelbanor

Kommunen äger bland annat Gamla Skärgårdsvägen, Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och Skeviksvägen. Övriga vägar inom kommunen ägs av Trafikverket eller vägföreningar. Ägaren till respektive väg
- väghållaren - ansvarar för vägen.

Park och grönytor

Parken i Gustavsbergs centrum är kommunens största park. Men det finns också gröna ytor med lek- eller idrottsredskap, till exempel Thun-Olle-parken, Björkåsparken, och Stavsnäs gärde.

Vatten och avlopp

Tekniska driftavdelningen sköter och underhåller alla kommunala VA-anläggningar.

Vid akuta händelser efter kontorstid och helger, ring SOS-alarm telefon 08-454 25 71.

Mer information om felanmälan av kommunalt vatten och avlopp

Hyreslokaler

Felanmäl din hyreslokal till kundservice telefon 08-570 474 00 eller via denna e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felanmälan avser drift och skötsel av din hyreslokal.

Vid akuta fel efter kontorstid och helger ring SOS journummer
08-454 25 88.

OBS! Det gäller inte Värmdöbostäders lokaler.

Senast publicerad: 2018-04-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation