• Vattenläcka Ingarö
    På grund av gårdagens vattenläcka på Ingarö kan det fortfarande förekomma brunt vatten.
    Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Tack för ert tålamod!

    Mer information

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar till exempel för beslut om bygglov och tillsyn av miljö- och hälsoskydd och livsmedelshygien i Värmdö.

Nämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet pröva frågor om anmälningar/ansökningar till bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd med mera.

Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden ska även utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inom området.

Möten, handlingar och protokoll för bygg- miljö och hälsoskyddsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente