• Brunt vatten kan förekomma
    15.24 Brunt vatten kan förekomma i Skeppdalsström. Tekniska driftsavdelningen är ute och jobbar på att åtgärda felet. 15:21 går det inte att bedöma hur länge detta kan förekomma.Om du upplever att vattnet är missfärgat se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

E-tjänster för dig som förtroendevald

Värmdö kommun har utvecklat ett antal e-tjänster riktade specifikt till förtroendevalda. Du hittar dem på denna sida.

Anmäl personuppgifter

När du blir nyvald som förtroendevald eller om du får nya uppdrag behöver du anmäla dina personuppgifter. Detta görs via vår e-tjänst. Eftersom din personliga integritet är viktig för oss förtydligas det vid varje e-tjänst hur uppgifterna kommer att hanteras.

Avsäg dig politiskt uppdrag

Om du inte längre önskar att fortsätta uppdraget som förtroendevald i Värmdö kommun eller av andra anledningar behöver avsäga dig uppdrag behöver du anmäla det för beslut i kommunfullmäktige. Det gäller både om du önskar avsäga dig samtliga uppdrag eller enstaka. Avsägelsen skickar du in via vår e-tjänst.

E-tjänst för avsägelse av politiskt uppdraglänk till annan webbplats

Ingen e-legitimation?

Kontakta oss på nämndsekretariatet, namndsekretariatet@varmdo.se.