• Brunt vatten kan förekomma
    15.24 Brunt vatten kan förekomma i Skeppdalsström. Tekniska driftsavdelningen är ute och jobbar på att åtgärda felet. 15:21 går det inte att bedöma hur länge detta kan förekomma.Om du upplever att vattnet är missfärgat se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Författningssamling

Vad är kommunens plan för gång- och cykelbanor? Vad gäller vid inköp och upphandling i kommunen? Vilken strategi har kommunen gällande digitalisering? Den informationen hittar du här i kommunens författningssamling.

Kommuner har en laglig möjlighet att besluta om regler på ett antal områden som är bindande, som exempelvis genom lokala ordningsföreskrifter. Dessa hittar du i kommunens regelverk. Utöver det har kommunen själv valt att besluta om ett antal övergripande styrdokument som styr den egna verksamheten.

Regelverket och de övergripande styrdokumenten tillsammans med kommunens Vision Värmdö 2030 bildar Värmdö kommuns författningssamling.

Samtliga styrdokument i författningssamlingen har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, förutom delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner som beslutas av respektive nämnd.

Nämndernas styrdokument

Nämndernas övriga styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Till nämndernas styrdokument