• Vattenläcka
    21.22 Vattenläcka på grund av sprucken vattenledning.Läckan är nu lokaliserad och det ser inte ut att bli någon större påverkan. Arbetet beräknas vara klar klockan 00:00 inatt.Stora delar av Värmdö kan uppleva lågt tryck samt att brunt vatten kan förekomma. För löpande information följ alltid varmdo.se
    Mer information

Styrdokument för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här hittar du styrdokument som antagits av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mer om nämnden

För mer information om nämnden och dess ansvarsområden, se länken nedan.

Information om Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning och dokumenthanteringsplan

Till författningssamlingen