• Vattenläcka  
    09.12 Läckan har lokaliserats och vi har stängt bort läckan så att inga abonnenter är berörda, arbetet med att åtgärda felet kommer att fortsätta under dagen. Enstaka fastigheter kan fortfarande vara utan vatten. Arbetet är planerat att vara färdigt vid 16.00. Tack för tålamod! Delar i övriga Värmdö kan uppleva lågt tryck samt att brunt vatten kan förekomma. För löpande information följ alltid varmdo.se...
    Mer information

Styrdokument för Överförmyndarnämnden

Här hittar du styrdokument som antagits av överförmyndarnämnden.

Inga styrdokument finns publicerade för denna nämnd.

Mer om nämnden

För mer information om nämnden och dess ansvarsområden, se länken nedan.

Information om Överförmyndarnämnden

Delegationsordning och dokumenthanteringsplan

Till författningssamlingen