• Brunt vatten kan förekomma
  15.24 Brunt vatten kan förekomma i Skeppdalsström. Tekniska driftsavdelningen är ute och jobbar på att åtgärda felet. 15:21 går det inte att bedöma hur länge detta kan förekomma.Om du upplever att vattnet är missfärgat se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
  Mer information

Årets pedagog

Årets pedagog är ett pris som delas ut till behöriga pedagoger i förskola, fritidshem och grundskola.

Årets pedagog är en utmärkelse som Värmdö kommun instiftade 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram pedagoger som goda förebilder som kan ses som en inspiration till andra pedagoger. Målet är en ökad kvalitet i förskolan och skolan, inklusive fritidshem.

Fyra kategorier

Priset delas ut till en legitimerad förskollärare/lärare eller grundlärare i fritidshemmet. Pedagogerna är indelade i fyra kategorier:

 • förskola
 • förskoleklass - årskurs 3
 • årskurs 4 - 6
 • årskurs 7 - 9

Prissumman är på 25 000 i varje kategori och utbetalas till den förskola eller skola där personen är anställd.

Jury väljer vinnaren

Årets pedagoger utses av en jury bestående av utbildningsnämndens presidium.

Alla kan nominera

Endast enskilda pedagoger kan nomineras, och vem som helst har möjlighet att nominera.

Den som nomineras ska vara examinerad förskollärare eller grundlärare med inriktning mot förskoleklass skolår 1-3, 4-6, fritidshem eller ämneslärare med inriktning mot skolår 7-9.

Nomineringen ska motiveras. Nomineringar som inte är motiverade eller där den nominerade inte uppfyller ovanstående examenskrav kommer inte tas med i urvalet.

Nominering ska motiveras

De nominerade kommer att bedömas utefter följande kriterier:

 • Pedagogen i förskolan eller skolan är engagerad.
 • Pedagogen inspirerar till lärande genom att väcka barnens och elevernas nyfikenhet.
 • Pedagogen bidrar till att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Vinnare 2019