Talande webbLyssna

Arbeta som ledare

Värmdö kommun driver ett ledarskap med fokus på utveckling. Som chef och ledare ansvarar du för att planera, förbättra och förnya din verksamhet och de tjänster den erbjuder.

Under ditt ledarskap ska dina medarbetare ges goda förutsättningar att utvecklas både som individer och i sina yrkesroller - därigenom skapas möjligheter till verksamhetsutveckling.

Vi har många arbetsplatser i kommunen men ytterst är vi en arbetsgivare med en gemensam syn på ledarskap.

Du är inte ensam

Till stöd för dig i ditt ledarskap finns våra centrala stödfunktioner inom   personal, ekonomi, IT och kommunikation. Du har också möjlighet att delta på regelbundna träffar mellan chefskollegor från olika arbetsplatser.    

Som chef och ledare har du tillgång till Värmdö kommuns ledarakademi, som erbjuder kompetensutveckling inom en rad olika områden.

Personalpolicy  

Ett viktigt verktyg för dig i såväl ditt strategiska som i ditt dagliga   operativa arbete är vår personalpolicy. Här kan du läsa att din viktigaste arbetsuppgift är ledarskap, men även vilka andra förväntningar som finns på dig, respektive vad du kan förvänta dig av dina medarbetare för att ni på bästa sätt ska utveckla er verksamhet.

Senast publicerad: 2016-04-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument