Tyck till
Talande webbLyssna

Medarbetarskap i Värmdö

Vad är gott medarbetarskap? Vad innebär det att vara en ansvarstagande medarbetare? Svaret ser nog olika ut beroende på vem du frågar och i vilken organisation den personen befinner sig i.

I Värmdö kommun har vi definierat hur vi ser på begreppen medarbetarskap respektive ledarskap, och formulerat vad det innebär   att vara en självständig och ansvarstagande individ hos oss. Vi har också tydliggjort att ett gott medarbetarskap stimuleras av ett gott ledarskap och vice versa. Båda delarna är viktiga för att skapa väl fungerande   arbetsplatser, där engagemang och utveckling är naturliga inslag.

Vår personalpolicy är ett stöd för var och en i det dagliga arbetet. Den gör det lättare för dig att bedöma vilket handlingsalternativ som är det bästa i olika situationer.

Oavsett vilken befattning du har eller inom vilken verksamhet du arbetar har du ytterst samma mål som alla andra som är anställda i kommunen. Tillsammans kan vi nå målet att ge Värmdöborna en god livsmiljö och en bra service.

Läs mer i Värmdö kommuns personalpolicy under dokument i högerspalten. Passa också på att möta några av alla de medarbetare som är en del av Värmdö kommun.

Senast publicerad: 2016-04-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument