Talande webbLyssna

För att må bra

Människor som trivs och mår bra på jobbet får mer energi både för sitt arbete och för andra saker i livet. Därför satsar vi på   främjande insatser för en god arbetsmiljö och hälsa bland våra medarbetare. Vi har en uttalad ambition att skapa goda förutsättningar att kombinera ett aktivt arbetsliv med ett levande fritids- och familjeliv.

Stöd till träning

Vi erbjuder alla anställda subventionerad träning och massage genom friskvårdspeng. I många verksamheter finns dessutom hälsoombud som stöttar och stimulerar till hälsofrämjande aktiviteter.

Rökfritt

Av hänsyn till brukare och kollegor har vi infört rökfri arbetstid. På köpet har många medarbetare blivit rökfria även på sin fritid, och för den som väljer att ta sig an den utmaningen finns stöd i olika former.

Personlig rådgivning

Genom vår företagshälsovård har alla anställda tillgång till personligt stöd inom många av livets områden, till exempel medicinsk, psykosocial, ekonomisk och juridisk rådgivning

Din åsikt är viktig

För att kontinuerligt fånga upp signaler på hur organisationen mår genomför vi regelbundet en medarbetarenkät där du har möjlighet att tala om vad som fungerar bra eller vad vi behöver utveckla.

Alla är vinnare

Medarbetare som mår bra har goda förutsättningar att göra ett bra arbete och att sprida arbetsglädje. Hälsa och välmående är därför inte bara en personlig angelägenhet. Vi är varandras arbetsmiljö - och alla tjänar på allas välmående.

Senast publicerad: 2013-10-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument