Talande webbLyssna

För att olikhet berikar

Alla har vi olika erfarenheter i livet som på ett eller annat sätt påverkar vårt sätt att resonera och agera i olika situationer. Personer, situationer och händelser vi har mött i livet ger oss en erfarenhetsbas, som vi använder oss av varje dag i små och stora utmaningar. I en väl komponerad arbetsgrupp kan vi också använda oss av varandras erfarenheter för att utveckla vårt arbetssätt.

Mångfald

Olikheter mellan kön är en ofta diskuterad fråga. Värmdö kommuns arbetsplatser är generellt sett kvinnodominerade, och det är något som vi strävar efter att jämna ut. Men det finns många andra olikheter mellan människor än kön, vi ser fördelar med mångfald inom alla områden. 

Vi möter behovet

Våra kunder - Värmdö kommuns invånare - är människor med olika förutsättningar, behov och önskemål. Vi som arbetar i kommunen behöver därför använda en helhetssyn i vår erfarenhetsbas för att erbjuda den bästa servicen och forma utvecklingen av vår verksamhet i linje med den efterfrågan som finns.

Vi vill därför att du ska använda dig av din egen erfarenhet, men också att du tar till dig andra människors tankar och kanske låta de olika bilderna smälta samman till en helt ny erfarenhet och kunskap.

Olikhet blir ett mervärde

Vi är alla olika, och det är en tillgång som - om vi använder den på rätt sätt - blir till ett mervärde för kommunens invånare.

Senast publicerad: 2013-08-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument