Talande webbLyssna

Med sikte mot visionen

Värmdö kommun har en personalpolitisk vision som präglas av jämställdhet, engagemang, vilja och positiv energi.

Med visionen i sikte driver vi utvecklingen av vår verksamhet. Den ger oss stöd i vår långsiktiga planering, och med visionen som ledstjärna blir det även lättare för var och en att bedöma vilket handlingsalternativ som är det bästa i olika situationer i det dagliga arbetet.

Ingen kan göra allt, men alla kan ta ansvar för sin del. Tillsammans kan vi som arbetar i kommunen driva utvecklingen i riktning mot visionen.

Senast publicerad: 2013-10-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument