Talande webbLyssna

Avdelningschef,
kultur och fritid

Fredrik Nornvall

Beskriv ditt nuvarande uppdrag i Värmdö kommun.

Jag jobbar som chef för Kultur- och fritidsavdelningen i Värmdö. Avdelningen består av många olika verksamheter såsom bibliotek, kulturskola, museum, konsthall, fritidsgårdar och ungkulturhus. Vi arbetar också med stödja till föreningslivet, med utveckling av idrottsanläggningar samt kulturfrågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Vi möter medborgarna och det vi gör spelar roll i deras vardag. Det är nog det bästa med jobbet. De flesta av de som bor i Värmdö möter våra verksamheter på ett eller annat sätt, oavsett om man är ung eller gammal.

Vilka är dina utmaningar?

Utmaningarna är att ofta balansera resurser och kvalitet på ett sätt som kommer många till del. Det är mycket som vi vill göra – det gäller att göra rätt saker.

Vad driver dig som person?

För mig är det viktigt att vi levererar konkreta resultat. Det ska hända något. Det driver mig.

Beskriv ditt ledarskap samt de värderingar som du bygger det på.

Jag försöker ange en inriktning och sen låta medarbetarna använda sin höga kompetens för att nå ett mål som betyder något för medborgarna. Ordning och reda i verksamheterna är något som jag lyfter fram. Utan ordning och reda kommer man inte långt.

Berätta om något som du har åstadkommit och som du är extra stolt över.

Jag är stolt över att vi har aktualiserat kommunikationsarbetet. Att vi kan nå ut är oftast en avgörande del i ett lyckat arbete. Det finns mycket kvar att göra med detta men vi är på god väg.

Varför valde du Värmdö kommun?

Värmdö är en kommun som växer och det finns många möjligheter för utveckling. Beslutsvägarna är ofta korta och resultat syns i vardagen.

Beskriv Värmdö som arbetsgivare med tre ord?

Kompetensinriktad, trygg, utvecklande.

 

Senast publicerad: 2016-05-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation