Tyck till
Talande webbLyssna

Socialsekreterare

Julia Zetterquist

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som socialsekreterare i mottagningsgruppen för barn och ungdomar. Mina arbetsuppgifter är framförallt att ta emot orosanmälningar för barn och ungdomar i kommunen och göra en första bedömning huruvida en utredning hos socialtjänsten ska inledas eller inte. I detta ingår bland annat att träffa föräldrar, barn och ungdomar i samtal på socialkontoret och att göra akuta bedömningar om socialtjänsten behöver agera för att skydda ett barn eller en ungdom omedelbart.

Vad har du för bakgrund?

Jag är socionom och tog min examen 2014 vid Stockholms universitet. Mitt första jobb på socialtjänsten var som handläggare för ekonomiskt bistånd i Södertälje kommun. Innan jag började arbeta i Värmdö kommun arbetade jag i Skarpnäck stadsdelsförvaltning på socialtjänsten med barn och ungdomar.

Varför arbetar du på Värmdö kommun?

För mig är det viktigt att kunna kombinera familj och arbete på ett bra sätt så det föll sig naturligt att söka jobb här när jag och min familj flyttade till Värmdö sommaren 2017.

Vad är viktigt för att du ska trivas på jobbet?

Att arbeta inom socialtjänsten speciellt med barn och ungdomar kan stundtals vara ganska tungt eftersom man ofta kommer in i familjer i samband med att något negativt har hänt. För att klara av detta tror jag att det är väldigt viktigt att det finns ett öppet arbetsklimat där det är tillåtet att också ha kul och skratta tillsammans med sina kollegor när tillfälle ges och att man ser efter varandra. Bra kollegor är det absolut viktigaste för mig på en arbetsplats och att tillfälle ges från arbetsgivaren att bygga bra relationer till de man arbetar med.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är alla barn och ungdomar som jag träffar och dessutom ibland får chansen att hjälpa lite.

Vad skulle du säga till en som funderar på att söka jobb i Värmdö kommun?

Ja do it ! Jag har inte ångrat mig.

Senast publicerad: 2019-04-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation