Talande webbLyssna

Socialsekreterare

Lindha Hedberg

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som socialsekreterare i Socialpsykiatrigruppen. Vi arbetar med personer personer som har en långvarig psykiatrisk sjukdom och har behov av stöd av kommunen. Jag beviljar olika former av insatser och samordnar kontakter med psykiatrin och andra samarbetspartners.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en socionomexamen sedan januari 2013 och har således studerat de senaste åren.

Varför arbetar du på Värmdö kommun?

Jag arbetar på Värmdö kommun delvis för att jag under min utbildning gjorde min praktik på Värmdö kommun och erbjöds därefter timanställning under min fortsatta utbildning. Men också för att jag trivdes och såg ett stort engagemang för socialt arbete bland de övriga anställda i kommunen.

Vad är viktigt för att du ska trivas på jobbet?

För att jag ska trivas är det viktigt med utmanande och varierande arbetsuppgifter samt gott samarbete mellan kollegor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att den ena dagen aldrig är den andra lik, och att jag får möjlighet att träffa så många olika människor i mitt arbete.

Spännande uppdrag just nu?

Just nu håller vi på att införa ett nytt verksamhetssystem som kommer innebära stora förändringar i arbetet. Jag är objektspecialist vilket innebär att jag, utöver mina ordinarie uppgifter som socialsekreterare, prövar, granskar och rapporterar in fel för det nya systemet.

Vad skulle du säga till en som funderar på att söka jobb i Värmdö kommun?

Sök jobbet. Det är en trevlig kommun med anställda som är engagerade i sitt arbete och arbetar för att ge så bra service till medborgarna som möjligt. 

Senast publicerad: 2015-11-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation