Talande webbLyssna

Mina uppgifter

Frågor om dina uppgifter, hur du kan ändra uppgifter eller ta bort ditt konto.

Hur sparas mina uppgifter?

Dina ansökningar är en inkommen handling och Värmdö kommun har därför skyldighet att spara dina uppgifter i två år. Efter två år raderas uppgifterna och du meddelas då via mail. Tänk på att personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Hur ändrar jag uppgifter i min ansökan?

Till och med sista ansökningsdag kan du uppdatera din ansökan genom att logga in med din användare och klicka på det jobb du sökt. Efter sista ansökningsdag kan du inte längre uppdatera dina uppgifter.

Kan jag spara min ansökan och fortsätta senare?

Nej, det kan du inte göra. Du måste vara inloggad för att kunna titta på vilka frågor som ställs för varje tjänst. Men du kan alltid titta på frågorna i förväg genom att klicka på varje rubrik utbildning, erfarenhet etc. Då kan du i lugn och ro gå igenom och se vilka frågor som ställs och sen besvara frågorna och skicka in din ansökan när du är redo.

Hur återtar jag min ansökan?

Har du ångrat din ansökan kan du ta bort den om inte sista ansökningsdag har passerat. Logga in och klicka på soptunnan till vänster om rubriken till den tjänst du har sökt. Ansökan försvinner inte från din vy men den markeras som återtagen. Vill du återta din ansökan efter det att sista ansökningsdag har passerat måste du ta kontakt med rekryteringsservice, support.rekrytering@varmdo.se eller 08-570 482 37.

Hur meddelar jag ny adress/mejladress eller nytt telefonnummer?

  • Logga in med din användare.
  • Under rubriken Mina uppgifter kan du uppdatera dina personuppgifter.

Glöm inte att klicka på Uppdatera användare för att dina nya uppgifter ska sparas.

Hur tar jag bort mitt användarkonto?

Dina ansökningar är en inkommen handling och Värmdö kommun har skyldighet att spara ansökningar i två år. På grund av det kan du inte ta bort din användare om du även registrerat en ansökan. Vi meddelar dig när din användare raderas.

Har du inte registrerat någon ansökan så kan rekryteringsservice hjälpa dig att radera ditt användarkonto. Kontakta oss via support.rekrytering@varmdo.se alternativt 08-570 482 37.

Behandling av dina personuppgifter som anställd

Som anställd behöver vi behandla personuppgifter om dig för att administrera din anställning, utföra din löneutbetalning samt utföra beräkning av din pension. Vi får då uppgifter av dig och Skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt anställningsavtal. Dina uppgifter kommer att sparas i kommunens personaladministrativa system. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med underbiträden för systemutveckling och förvaltning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med system inom kommunen och med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Senast publicerad: 2018-06-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation