Talande webbLyssna

E-handel

Efter beslut i kommunfullmäktige har Värmdö kommun infört e-handel för de inköp som görs i kommunen.

I en succesiv uppbyggnad är målet att alla som gör beställningar för kommunens räkning skall använda sig av detta system. Bättre affärer och mer tid till kärnverksamheten gör att kommunens resurser kan användas effektivare. Syftet med e-handeln är även att öka kommunens avtalstrohet, skapar bättre förutsättningar för framtida upphandlingar vidare. E-handel möjliggör dessutom bättre uppföljning och analys av kommunens inköp.

Målsättningen är att alla nya ramavtalsleverantörer ska ansluta sig till Värmdö kommuns inköpssystem. Värmdö Kommun använder standardiserade affärsprocesser i likhet med de flesta offentliga aktörer i Sverige.

www.Sfti.selänk till annan webbplats

www.Gs1.selänk till annan webbplats

Från och med 1 april skall alla fakturor till Värmdö kommun skickas som elektroniska fakturor. Läs mer om elektroniska fakturor här e-fakturor.

Har du ytterligare frågor gällande Värmdö kommuns e-handel vänligen maila oss.


Senast publicerad: 2019-02-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation