Talande webbLyssna

Omsorg och hjälp

Omsorg

och hjälp

Värmdö kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

Brukarundersökning Funk-enkätresultat

Individ och familjeomsorg- enkätresultat

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation