Tyck till
Talande webbLyssna

Akut hjälp och socialjour

Värmdös socialjour ingår i Socialjour Sydost, en gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs tillsammans med kommunerna Nacka och Tyresö.

Allmänna nödnummer

Här är de nödnummer som gäller i hela landet:

112  - Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö

1177  - Sjukvårdsrådgivning

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Socialjour - akut hjälp utanför kontorstid

Om du har akuta sociala problem utanför kontorstid kan du vända dig till socialjouren som ringer upp dig omgående.

Nummer till Socialjouren:

08-718 76 40

Tider:

Mån–tors kl. 16:30–02:00
Fre kl. 14:00–02:00
Lör-sön kl. 16:00–02:00

Efter kl. 02:00 vänder du dig till SOS på 08-454 24 91.. 

Du kan få hjälp med sådant som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan gälla till exempel:

  • barn och ungdomar som far illa
  • insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd, skyddat boende
  • akut behov av logi
  • insatser för missbrukare
  • råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar

Försörjningsstöd handläggs inte under kvällar, nätter eller helger. 

Värmdö Polarna

Värmdö Polarna är ungdomar mellan 17 och 20 år som är anställda av Värmdö kommun för att finnas ute med en vuxen arbetsledare bland andra ungdomar i åldersgruppen 13–16.

Värmdö Polarna arbetar drog- och brottsförebyggande under eftermiddagar och kvällar vissa vardagar och helger, fredagar mellan kl. 18:00–23:00 och lördagar mellan kl. 19:00–00:00.

Läs mer om Polarna Värmdö.

Jourtelefonnummer: 0739-88 00 95


Kvinnofridslinjen

Om du är utsatt för hot eller våld kan du ringa anonymt till Kvinnofridslinjen som finns vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Du kan även ringa dit om det gäller någon annan person som du är orolig för. De har öppet dygnet runt. Samtalet är gratis och det syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50.


Senast publicerad: 2019-03-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation