Tyck till
Talande webbLyssna

Hembesök, förebyggande information

Du som fyllt 77 år får ett hembesök med information om vilken hjälp som finns att få. Vi besöker dig därefter vart femte år om du vill.

Värmdö kommun arbetar med förebyggande verksamhet i syfte att skapa trygghet för kommuninvånarna. Du som fyller 77 år blir till exempel erbjuden ett hembesök.

Under besöket får du information om vilken hjälp som finns att få, och löfte om hembesök vart femte år om du inte själv hör av dig. Vid hembesöket får du information om:

  • äldreomsorgens verksamhet i Värmdö kommun (se broschyren "Till dig som är senior i Värmdö" under Dokument i högerspalten)
  • råd och stöd om din nuvarande levnadssituation
  • hälsa och vardagsliv
  • hur du kan förebygga fallskador och göra ditt hem säkrare
  • aktiviteter för äldre i din närmiljö

Senast publicerad: 2013-09-29