Tyck till
Talande webbLyssna

Korttidsboende

Det finns två typer av korttidsboende. Det ena kan kommunen erbjuda dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Du som är vuxen kan också ha rätt till korttidsboende om du har ett behov av det.

För barn och ungdomar

Korttidsboende/vistelse utanför det egna hemmet innebär att barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på exempelvis ett korttidshem. Målsättningen är att vårdnadshavaren ska få avlastning och att barnen/ungdomarna får möjlighet till miljöombyte. Insatsen kan vara regelbunden.

Läs mer om korttidsboende för barn och ungdomar

Senast publicerad: 2018-10-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation