Talande webbLyssna

Gustavsgården

Äldre och personal med Xbox

Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre som ligger i trevliga omgivningar centralt i Gustavsberg. Hos oss sätter vi dig och dina behov i centrum.

Så jobbar vi

På Gustavsgården arbetar ca 100 personer. Vi sätter dig och dina behov i centrum. Vi arbetar enligt vår värdegrund: Närvaro – Vi ser och lyssnar på människor vi möter!

På Gustavsgården omges du av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska och undersköterska som är tillgänglig dygnet runt. I teamet ingår även under veckodagarna arbetsterapeut och sjukgymnast. Sedan flera år tillbaka är en och samma läkare knuten till verksamheten.

Personal har ett modernt arbetssätt genom kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar med en personcentrerad omvårdnad. Det vill säga att din omvårdnad anpassas efter dig, dina vanor och behov. Du som boende är delaktig i denna process.

När du flyttar in

Vardagsrehabilitering och aktiviteter

Lägenheter och övriga lokaler

Restaurang och kiosk 

Senast publicerad: 2019-02-21

Kontakt

Gustavsgården
Trallbanevägen 3-5
134 43 Gustavsberg
Telefon: 08-570 131 00

Verksamhetsansvariga
Enhetschef, Ann-Christin Nordström 070-413 04 63

ann-christin.nordstrom@varmdo.se

Avdelningschef, Mahria Persson Lövkvist.


Gruppchef hus B/D

Vera Dordevic
08-57013180
Vera.dordevic@varmdo.se


Gruppchef hus C

Karin Holmer
08-57013170
Karin.holmer@varmdo.se


Samordnare HSL

Emma Lindström
08-57047079
Emma.lindstrom@varmdo.se


Bemanningsassistenter

08-57013118
08-57013136Mer kontaktinformation