Talande webbLyssna

Begravning

Borgerlig begravning innebär en begravning utan religiös anknytning. Genom kommunen kan du kontakta borgerliga begravningsförrättare.

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Då kan de efterlevande välja var begravningsceremonin ska vara. Den kan hållas till exempel i ett kapell på gravgården, hemma eller i en föreningslokal. En borgerlig begravning i en kyrka är också möjlig om församlingen ger tillstånd. Det går också bra att boka tid i kommunens egen lokal, Axel Sjöberg-rummet en trappa upp vid biblioteket.

Någon begravningsförrättare i vedertagen mening är inte nödvändig vid en borgerlig begravning, även om det finns borgerliga begravningsförrättare som kan hålla i ceremonin. Kommunen kan på begäran tillhandahålla en begravningsförrättare. Det går också bra att en släkting eller vän håller i ceremonin. 

Begravningsförrättare

I Värmdö kommun finns fem förtroendevalda som har uppdraget att förrätta begravningar.

 • Christer Hedberg, telefon 070-376 49 35
 • Lars Melin, telefon 0708-15 51 10
 • Helena Valentin, telefon 08-570 221 63, 070-769 67 54
 • Vendela Cederholm, telefon 08-570 248 77 
 • Estrid Landmark, telefon 08-570 317 37, 070-62 317 37

Begravningsombud

Begravningsombud utses av länsstyrelsen. Deras uppgift är att företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i begravningsfrågor.

Ombudet ska:

 • informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom
 • ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgift
 • se till så att de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtagbart avstånd.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska ombudet underrätta länsstyrelsen om detta.

Det är till begravningsombudet eller till länsstyrelsen du skall vända dig med frågor och eventuella klagomål.

Begravningsombud i Värmdö

Vilket begravningsombud du kan vända dig till beror på vilken församling du är folkbokförd i.

Hitta din församlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Värmdö-Djurö församling

 1. Jonas Nilsson telefon 070-317 87 97, e-post jonas.nilsson.m@norsudden.se

Senast publicerad: 2017-05-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation