Tyck till
Talande webbLyssna

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Sedlar och mynt i blandade valörer, lagda i hög

Om du känner dig utsatt i din ekonomiska situation och har svårt att klara av din vardag på egen hand kan du få hjälp genom kommunen.

Senast publicerad: 2019-05-03

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation