Tyck till
Talande webbLyssna

Stöd till barn och ungdom

Kommunen har en väl organiserad verksamhet för barn och tonåringar som behöver extra stöd. Det finns gruppverksamhet av olika slag, en ungdomsmottagning för personliga bekymmer och ett stödcentrum för unga brottsutsatta.

Du som är ung och känner oro för din situation, tveka inte att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig!

Missbrukande föräldrar

För dig som har problem med missbruk i din familj finns bland annat möjlighet att träffa andra tjejer och killar som har liknande erfarenheter.

Läs mer om stöd för barn till missbrukare

Privata eller intima bekymmer

Du som är 13–23 år och behöver hjälp med att prata om saker som är svåra eller pinsamma att ta upp, exempelvis med dina föräldrar, är du välkommen att kontakta Värmdö ungdomsmottagning. Här kan du ta upp frågor om preventivmedel, relationer, graviditetstest, könssjukdomar och allt som du har svårt att prata om med andra. Personalen har tystnadsplikt.

Läs mer om ungdomsmottagningen

Otrygghet i eller utanför hemmet

Värmdö kommun erbjuder krissamtal för barn och unga som är 4-18 år och upplever, eller har upplevt, våld i familjen. Det finns också ett stödcentrum för unga brottsutsatta i Mölnvik i Värmdö brandstations lokaler. Mer om dessa möjligheter kan du läsa i vänstermenyn under Brottsutsatta unga.

I Värmdö kommun arbetar även en mobil grupp som kallas för Polarna Värmdö och som du kan kommunicera med på Facebook. Gruppen består av ungdomar i åldern 18–20 år som tillsammans med vuxna arbetsledare arbetar drog- och brottsförebyggande i de miljöer där du och dina kompisar rör er på fredags- och lördagsnätter. Till sitt förfogande har Polarna en minibuss. På dagtid deltar arbetsledarna i skol- och fritidsverksamheter i kommunen.

Läs mer om Polarna Värmdö

Funktionsnedsättning

För barn och unga med funktionsnedsättning finns olika typer av stöd från Värmdö kommun. Är det en svår funktionsnedsättning och finns det behov av särskilt personligt stöd, kan det vara en personlig assistent som behövs. Det finns också hjälp att få i form av ledsagarservice, en egen kontaktperson för aktiviteter, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn och bostad med särskilt stöd. Värmdö kommun kan i alla dessa fall hjälpa dig tillrätta.

Läs mer om stöd vid funktionsnedsättning

Hjälp med att bevaka egendom eller pengar

Du som är under 18 år och behöver stöd för att bevaka din egendom – fastigheter, pengar eller andra tillgångar – kan få en förmyndare. Normalt är en förälder eller båda föräldrarna tillsammans ett barns förmyndare, men i vissa fall kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

Läs mer om förmyndarskap

Senast publicerad: 2017-06-29

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation