Talande webbLyssna

Adoption

För att få adoptera ett barn ska man ha fyllt 25 år, även om vissa undantag finns. Ett par som lever tillsammans ska vara gifta för att få adoptera. Detta gäller även samkönade par. Ensamstående personer får också utredas för adoption.

Före ansökan om medgivande ska de sökande genomgå en obligatorisk föräldrautbildning som familjerätten anvisar.

Frågor om adoption

Information och svar på de flesta frågor om adoption kan du få genom att kontakta Värmdö kommun. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Andra informationskällor om adoption är Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) och Socialstyrelsen, se länkar i högerspalten. På deras hemsidor finns en mängd information om adoption. Där finns också alla blanketter som behövs för den som vill adoptera.

Styvbarnsadoption

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makas, makes eller registrerade partners barn, så vänder du dig till tingsrätten med din ansökan. Tingsrätten begär då att socialnämnden yttrar sig i ärendet. Familjerätten gör därefter en utredning.

Resurscentrum

Värmdö kommun har avtal med Stockholm Stad Resurscentrum för adopterade och deras familjer. Avtalet omfattar tillgång till den pedagogiska verksamheten Spira och innebär att Värmdös medborgare är välkomna att höra av sig till Resurscentrum när det gäller adoptionsfrågor, samt att besöka Spira.

Läs mer i högerspalten.

Senast publicerad: 2015-03-23

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation