Talande webbLyssna

Faderskap, föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta när barnet föds är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. Det gäller även när samkönade skaffar barn tillsammans.

Skatteverket underrättar familjerättsgruppen i den kommun där modern är folkbokförd att ett barn har fötts. Familjerättsgruppen tar i sin tur kontakt med modern för att boka en tid för besök. Vid besöket utreds och fastställs faderskapet/föräldraskapet. Sammanbor modern med den andra föräldern är det ett enkelt förfarande. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas.

Vid osäkerhet rörande faderskap görs DNA-undersökning. I samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen har föräldrarna möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. När föräldrarna har undertecknat de handlingar som krävs översänds uppgifterna till Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går även att bekräfta faderskap/föräldraskap under graviditeten genom att ta kontakt med familjerättsgruppen på socialkontoret. Kontaktinformation hittar du i högerspalten.

Senast publicerad: 2014-07-14

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation