Talande webbLyssna

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller ett syskonpar i ditt hem vissa helger varje månad. Kontaktfamiljen ger avlastning för barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk.

Vad är en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller ett syskonpar i ditt hem en eller flera helger i månaden. Kontaktfamiljen ger barnet en möjlighet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk och fungerar som ett komplement till den biologiska familjen.

Åldrarna varierar men vanligast är att barnen är mellan 3 -12 år när de beviljas kontaktfamilj. Gemensamt för alla barnen är att de behöver fler trygga vuxna som har tid för dem.

Alla sorters kontaktfamiljer behövs. Ni kan vara en liten eller stor familj, bo i lägenhet eller hus, vara unga eller äldre och ha olika kulturell bakgrund. Det viktigaste är att ni är trygga och stabila och har tid och engagemang att avsätta för barnet. Det är också viktigt att barnet har tillgång till ett eget rum.

Uppdraget som kontaktfamilj kan pågå från det att barnet är ungefär tre år till ända upp i övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid. Som kontaktfamilj får du uppleva glädjen som det innebär att hjälpa ett barn. Du blir ett viktigt stöd under ett barns uppväxt.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor, för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli kontaktfamilj.

Innan uppdraget börjar görs en utredning av er, som innebär ett hembesök och personliga intervjuer. Efter ert godkännande gör vi registerkontroller. Tillsammans pratar vi om vilken ålder som passar och hur ofta ni ska träffa barnet. Efter utredningen kan ni få vänta ett tag på ett uppdrag.

Stöd och ersättning

Ni behöver ingen utbildning för att bli kontaktfamilj utan det får ni av oss. Ni får även råd och stöd av socialtjänstens familjehemssekreterare under hela tiden barnet har kontakt med er familj. Ni fortsätter vara barnets kontaktfamilj så länge det fungerar bra och behovet finns kvar.

Att vara kontaktfamilj är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättning betalas ut i form av en arvodes- och en omkostnadsdel, i enlighet med rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Att vara kontaktfamilj ger inga stora inkomster men det är heller ingen påfrestning för den egna ekonomin.

Senast publicerad: 2014-12-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11,
Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation