Tyck till
Talande webbLyssna

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från kommunen. Det finns också möjlighet till sysselsättning och gemenskap.

Kommunen har ansvar för att se till att det finns tillgång till bra boende, meningsfull sysselsättning och utvecklande samvaro och fritid för dig.

Du har möjlighet att få stöd för att komma igång med aktiviteter eller olika former av sysselsättning. Kommunens boendestödjare kan stötta dig på olika sätt i ditt hem. De kan också följa med dig till aktiviteter utanför hemmet. Arbetsterapeuter kan hjälpa dig att strukturera vardagen utifrån dina behov, och du kan få ett personligt ombud som hjälper dig i kontakter med myndigheter, läkare eller försäkringskassa. Ta kontakt med en socialsekreterare så får du veta hur det går till.

Även du som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning kan kontakta handläggare.

Personligt ombud

Är du över 18 år och skriven i Nacka eller Värmdö kommuner och har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora problem i din vardag, kan du kostnadsfritt få ett ombud.

Vad kan ett personligt ombud göra för dig?

Vi ger dig råd och bistår dig så att du får den hjälp du enligt lag har rätt till. Vi kan hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter och verksamheter i samhället.

Hur arbetar ett personligt ombud?

Vi är ditt ombud och arbetar på uppdrag från dig enligt dina önskemål.

  • Vi företräder dig i dina kontakter när du vill det.
  • Vi arbetar oberoende från myndigheter och andra verksamheter.
  • Vi kan hjälpa till att samordna samhällets insatser.
  • Vi har tystnadsplikt.

Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Nacka och Värmdö kommuner och delfinansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontaktinformation till Personliga ombud i Nacka och Värmdö finner du i högerspalten under Länkar.

Senast publicerad: 2017-03-10