Talande webbLyssna

Tillgänglighet

Det finns många hinder i vår offentliga miljö som gör det svårt för personer med funktionsnedsättning att fullt ut vara delaktiga i samhällslivet. Det är kommunens ansvar att undanröja dessa fysiska hinder.

Därför finns särskilda bestämmelser om enkla sätt att undanröja dessa
hinder. Det är Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beslutat om reglerna, och kommunens samhällsbyggnadsavdelning som genomför förbättringar, men du kan som medborgare fritt lämna synpunkter och idéer till förbättringar.

Kontakta gärna samhällsbyggnadsavdelningen, eller använd vår webbfunktion under Tyck till för att lämna synpunkter eller e-förslag.

Senast publicerad: 2015-01-15