Tyck till
Talande webbLyssna

God man, förvaltare och förmyndare

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika begreppen. Mer detaljerad information hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn.

Överförmyndare

En överförmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare, men i vissa fall kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

God man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att själv kan sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter. Tingsrätten tar beslut om en god man ska utses och i så fall vem.

Förvaltare

En förvaltare kan utses för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Den som får en förvaltare mister sin egen rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap är den mest ingripande åtgärden och förordnas endast om godmanskap inte är tillräckligt.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns eller förvaltares sätt att sköta sina uppdrag.

Har du synpunkter på det arbete en förmyndare, god man eller förvaltare utför ska du kontakta överförmyndarnämnden. Ring kommunens kontaktcenter 08-570 470 00. Beslut tagna i överförmyndarnämnden kan överklagas hos tingsrätten.

Mer information om överförmyndarnämndenBlanketter

Informationsblad

Senast publicerad: 2019-11-05

Kontakt

Värmdö kommun
Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 308 60

varmdo.overformyndare@varmdo.se


Mer kontaktinformation