Tyck till
Talande webbLyssna

Kommunens integrationsarbete

Kommunen har ett viktigt ansvar för att underlätta integrationen i arbets- och samhällslivet för nyanlända personer. Nedan finns information om Värmdö kommuns integrationsarbete.

Bosättning

När en asylsökande person beviljas uppehållstillstånd i Sverige anvisar Migrationsverket personen till en kommun för bosättning. Sedan mars 2016 är varje kommun skyldig att ordna ett första boende för de personer som anvisas till kommunen.

Värmdö kommun gör detta genom att hyra bostäder av privatpersoner, bostadsrättsföreningar och bostadsbolag. Kommunen har också satt upp tillfälliga modulboenden. Alla nyanlända som får en bostad genom kommunen får tillfälliga hyreskontrakt om 2 år eller till etableringstiden tar slut. Det innebär att den nyanlände måste ordna ett fast boende på egen hand.

Det är inte alla nyanlända som har rätt att få boende genom kommunen. Det gäller till exempel anhöriga till tidigare anvisade personer och personer som på egen hand väljer att bosätta sig kommunen. 

Utbildning i svenska för invandrare

Personer som är nya i Sverige behöver lära sig svenska för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Den kommun där en nyanländ är folkbokförd ska tillhandahålla utbildning i svenska för invandrare, sfi. Kommunen ska erbjuda utbildningsplats inom tre månader från personens ankomstdatum till kommunen.

Innan den nyanlände kan börja på sfi behöver han/hon träffa en studie- och yrkesvägledare. Vid samtalet gör studie- och yrkesvägledaren en kartläggning för att bedöma vilken sfi-nivå den nyanlände ska börja på. Därefter får den nyanlände välja hos vilken av kommunens godkända skolor han/hon vill läsa sin sfi-utbildning.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs för nyanlända som handlar om hur det svenska samhället fungerar. Kursen hålls på den nyanländes eget språk och omfattar 60 timmar. Boende i Värmdö kommun får samhällsorientering via Centrum för samhällsorientering i Stockholm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Integrationshandläggare

Varje nyanländ person som tas emot i Värmdö kommun får en Integrationshandläggare. Integrationshandläggaren hjälper bland annat till med bosättning, boka tid för inskrivning hos Arbetsförmedlingen, anmäla barn till förskola/skola och boka in vuxna på kartläggningssamtal inför sfi-utbildning.

Integrationshandläggaren följer den nyanlända under hela etableringsperioden. Integrationshandläggaren hjälper också till om den nyanlände, när etableringsperioden avslutas, har behov av stöd från någon annan del av kommunen.

Språkstöd

Under den första tiden i Värmdö får den nyanlände hjälp av en så kallad språkstödjare. Det är en person som både kan svenska och den nyanländes hemspråk. Språkstödjaren är anställd av Värmdö kommun och hjälper den nyanlände med praktiska frågor och kontakter med myndigheter, sjukvården, banker med mera.


Senast publicerad: 2019-03-07