Talande webbLyssna

För nyanlända elever

För nyanlända barn och ungdomar 7-19 år, med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Värmdö kommun, introduceras till skola.

På skolan kartläggs elevs bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningen används för att anpassa kommande utbildning efter elevs behov och förutsättningar.

Efter introduktion och kartläggning kommer eleven helt eller delvis, utifrån resultatet, att placeras i skolklass respektive program och börja följa ordinarie undervisning.

Läs mer om nyanlända barn och ungdomar 7-15 år öppnas i nytt fönster

Läs mer om nyanlända för ungdomar 16-19 år

Senast publicerad: 2019-03-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument