Tyck till
Talande webbLyssna

Turbunden resa

För dig med funktionsnedsättning som deltar i kommunal verksamhet så som skola, korttidstillsyn eller daglig verksamhet enligt LSS.

För dig finns möjlighet att söka turbunden resa, om du inte har rätt till skolskjuts, färdtjänst eller på annat sätt kan tillgodose ditt behov. Du ansöker om detta hos din biståndshandläggare.

Senast publicerad: 2017-05-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information