Tyck till
Talande webbLyssna

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Kommunen ansvarar för sjukvård i vård- och omsorgsboenden. Landstinget har ansvar i dagverksamheter och gruppboenden.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården i kommunens vård- och omsorgsboenden och vissa dagverksamheter. Kommunen har också ansvar för hälso- och sjukvård i gruppbostäder och dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

I Stockholms län är det landstinget som genomför hälso- och sjukvård åt kommunen i gruppbostäder och dagverksamheter för personer med funktionsnedsätt­ning.

Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård för dem som bor i ordinärt boende och verksamhetschefen (enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen) för skolhälsovården har ansvar för denna.

Senast publicerad: 2014-08-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information